- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

پرداخت محصول در گمرکات الکترونیکی می شود

اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه، امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: بعد از این تاجران می توانند پرداخت محصول خود را از طریق هر بانکی پرداخت کنند.

عبدالرحیم زی افزود: «تجارت برای اقتصاد ما حیاتی است و این سهولت به تجار کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتر و زحمت کمتر به تجارت خویش بپردازند.

این اقدام توسط ریاست گمرکات و بانک مرکزی، با حمایت پروژه تجارت و عواید افغانستان(ATAR) ، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID)، اولین مرحلۀ پرداخت الکترونیکی محصولات گمرکی موسوم به E-PAY)) را سال گذشته میلادی در کابل و مزار شریف تطبیق کردند.

سخنگوی گفت: «این پروسه اکنون در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی عملی می‌شود و نزدیک به ۲۵درصد از مجموع محصول گمرکی آن، به صورت الکترونیکی پرداخت می‌ شود. «

منیژه یوسف‌زاده سخنگوی ارگانهای محلی در این نشست در مورد بهبود فعالیت شهرداری‌ها صحبت کرد و گفت که در دو سال کار حکومت وحدت ملی، ۱۶ شاروال جدید مقرر شده‌اند و توانسته‌اند در زمینه‌های بهبود عواید و تقرری‌های تازه در شاروالی ها، دستاوردهایی داشته باشند.