امنیت و جرایمسیاست

پایه های دموکراتیک نظام افغانستان می لرزد

کنسرسیومی از رسانه های آزاد و گروه های جامعه مدنی کشور در مورد خطرات منفی اجتماعی و سیاسی در کشور هشدار داده است.

این کنسرسیوم اعلام کرده که ادامه فقر، جنگ های دوامدار، خشونت های اجتماعی، فساد گسترده و گسترش مصرف و تجارت مواد مخدر پایه های دموکراتیک نظام افغانستان را به لرزه درآورده است.

این کنسرسیوم ضمن اظهار نگرانی گفته که افغان ها دسترسی به اطلاعات کافی ندارند و این روند حس تعلق داشتن به دولت و ادعای شفافیت و پاسخگویی را در نزد مردم به شدت آسیب رسانده است.

در اعلامیه ای که این تشکل منتشر کرده، گفته که عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده است که تلاش ها و موفقیت های دولت افغانستان، جامعه جهانی و نهادی های جامعه مدنی نیز کمتر گزارش شود و مردم در جریان دستاوردها قرار نگیرند.

در اعلامیه آمده است: “خبرهای خوش و درس های آموخته شده در فرایند تغییر در افغانستان آنطوریکه انتظار می رفت به مردم کشور انتقال داده نمی شود. صداهای زیادی هم که در این رابطه وجود دارد، جمع آوری نشده و پخش نمی گردد.”

پیشتر نیز نهاد حمایت کننده‌ رسانه‌های آزادی افغانستان “نی” اعلام کرد که خودداری مقامات دولتی از ارائه اطلاعات به خبرنگاران باعث شده تا خبرنگاران در راستای خبر رسانی با مشکل مواجه شوند.

صدیق الله توحیدی گفته که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات انتظار می‌رفت تا چالش‌ها در برابر حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات برطرف شود اما او می گوید که مشکلات در این راستا روز به روز بیشتر شده است.
با این حال، کنسرسیوم رسانه های آزاد و جامعه مدنی، گفته است که دستاوردها و عملکرد حکومت، جامعه مدنی و جامعه جهانی، به شکل منظم و برنامه ریزی شده

باید به مردم اطلاع رسانی شود.
این کنسرسیوم به دولت پیشنهاد کرده است که از تمام توانایی استفاده کرده و گزارش پنج ساله خود را در مورد صلح، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب و مشارکت مردم ارایه کند.
همچنان از دولت خواسته شده است که برای خبرنگاران و جامعه مدنی زمینه نظارت از کارکردهای دولت نیز فراهم شود.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا