- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

پاکستان حامی بزرگ مالی گروه القاعده را دستگیر کرد

به گفته این مقامات، این فرد که سید شیبا احمد نام دارد خلبان سابق نیروی هوایی حکومت پاکستان می باشد که در حال حاضر دو شرکت تولید مواد شیمیایی/کیمیایی در کراچی و ایران دارد.

نوید خواجه یک مقام ضد تروریسم پاکستانی می گوید سید شیبا احمد یکی از حامیان مالی بزرگ گروه القاعده است که بصورت گسترده ای از این شورشیان حمایت مالی می کند.

به گفته نوید خواجه، این فرد تامین منابع مالی حمله به اتوبوس شیعیان اسماعیلی که در ماه می/مه سال جاری رخ داد و بیش از ۵۰ نفر کشته شدند را نیز به عهده داشت.

آقای نوید افزود که پولیس پاکستان از کامپیوتر سید شیبا احمد پیام هایی ارسال شده از طرف داعش نیز پیدا کرده اند که هم اکنون در حال بررسی احتمال ارتباط وی با این گروه تروریستی نو ظهور می باشند.