- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

پاکستان اقامت مهاجران افغان را دو سال دیگر تمدید کرد

یک مقام بلند پایه پاکستانی گفت “وزارت ایالات پاکستان در خصوص تمدید اقامت مهاجران افغان ثبت شده توضیحاتی را آماده کرده است که به زودی به کابینه فدرال برای تایید ارسال خواهد کرد.”

قابل ذکر است تقریبا یک و نیم میلیون مهاجر افغان در پاکستان اقامت دارد که دولت پاکستان برای آنها کارت هویت مهاجرت صادر کرده است؛ اما مدت اعتبار این کارت ها تا پایان سال ۲۰۱۵ بود و پس از این مدت قرار بود این مهاجران به کشور بازگردانده شوند.

این کارت ها اما چندی پیش توسط نخست وزیر پاکستان برای شش ماه دیگر تمدید شد.

این مقام پاکستانی افزود که وزارت ایالات پاکستان در نظر دارد تا این مهاجران افغان را به صورت مرحله ای به کشورشان بازگرداند، و به همین منظور کارت های هویت این مهاجران باید تا دو سال دیگر تمدید شود.

این مقام همچنین می افزاید که وزارت امور داخله پاکستان مسئولیت بازگرداندن مهاجران افغان غیرقانونی به کشورشان را بر عهده گرفته است.