- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ولسوالی رستاق به طور معنا داری سقوط کرد

منابع محلی گفته‌اند زمان سقوط این ولسوالی بیش از دو هزار نیرو در رستاق وجود داشتند.

یک منبع دیگر از محل نیز گفت تنها قومندان حکیم بلوچ و افرادش خط را نگه داشتند که بعد از عقب‌نشینی دیگر نیروها ناگزیر به ترک سنگر خود شدند.

شماری از منابع از جنگ نکردن قوت‌های خیزش مردمی و معامله شان با طالبان سخن می‌گویند و شماری دیگر نیز گفته‌اند رستاق در یک غافل‌گیری تکتیکی سقوط کرده است.

بیش از دو هزار نیرو مختلف مدافع رستاق، به ولسوالی کشم بدخشان عقب‌نشینی کرده‌اند.

سقوط رستاق، اوضاع را نه تنها در ماورای کوکچه بلکه در بدخشان نیز به شدت بحرانی خواهد کرد.