- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

وزیر صحت عامه با ماشین شخصی به خانه بازگشت/عطا هشدار داد!

وزیر صحت عامه با موتر شخصی اش به خانه بازگشت، عطا محمد نور به ارگ هشدار داد!

در پی برکناری احمد جواد عثمانی از وزارت صحت عامه و اصرار وی بر ماندن در این وزارت، ساختمان وزارت صحت عامه از سوی نیروهای ویژه‌ی محافظ از رییس جمهور، محاصره شد و بالاخره پس از گرفتن موترهای محافظان، وزیر صحت عامه بدون محافظ و با موتر شخصى به خانه رفت.

در حالیکه وزیر صحت عامه استعفا نکرده، ریاست جمهورى در مکتوبى نگاشته است استعفاى آقاى عثمانى توسط رییس جمهور منظور شده است.

در همین حال عطا محمد نور در واکنش به برکناری وزیر صحت به ارگ هشدار داد در برابر هر اقدامی که به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به‌بهای سنگینی پاسخ می‌دهد.

رییس اجرایی جمعیت اسلامی در صفمحه فیس‌بوکش نگاشت: «ما در برابر هر اقدامی که پیش از حکم محکمه عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه، حساسیت برانگیز، اهانت آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به‌بهای سنگینی پاسخ می‌دهیم.»

با این حال چگونگی برکناری احمد جواد عثمانی از سوی ارگ سرو صداهای زیادی در فضای مجازی بلند کرده و این کار ارگ دیکتاتوری خوانده شده است.