- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با وزیر داخله ایران دیدار کرد

وزیر کشور/داخله جمهوری اسلامی ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز پنجشنبه به منظور شرکت در ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای ” ریکا ” وارد کابل شد و در میدان هوایی کابل مورد استقبال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

در این دیدار هر دو طرف در خصوص اجرایی شدن موافقتنامه سه جانبه افغانستان ، ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که چندی قبل در رابطه به قانونمند شدن افغانهای فاقد مدرک مقیم ایران به امضا رسیده بود، تاکید ورزیدند و قرار شد یک تیم فنی از هر دو جانب در این زمینه کار خود را آغاز نماید.

همچنین در این دیدار وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و وزیر کشور ایران در رابطه به قانونمند شدن افغانهای فاقد مدرک در ایران صحبت نمودند و قرار شد تیم کارشناسی هر دو کشور سر از فردا طرح مشترکی را برای ثبت و راجستر شدن افغانهای فاقد مدرک آغاز و دیدگاه های مشترک را در این زمینه مهیا بسازند.

هردو جانب تعهد نمودند که مذاکرات دوامدار افغانستان و ایران در رابطه به مسایل مربوط به مهاجرت، و هماهنگی نظرات هر دو کشور در این عرصه  ادامه  داشته باشد.

قرار است فردا وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای شرکت نماید.  قابل ذکر است که چندی پیش، میان افغانستان و ایران در رابطه با قانونمند شدن افغانهای فاقد مدرک در ایران تفاهمنامه ای به امضا رسیده بود.