• انتشار: 27 دسامبر 2018
  • ساعت: 00:27
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 31187
پرینت

وزرای مخابرات و ترانسپورت استیضاح و درسمتهای خود باقی ماندند

مطابق اجندای مجلس نمایندگان، امروز (چهارشنبه ۵جدی) حمید طهماسبی -وزیر ترانسپورت- و شهزادگل آریوبی -وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی- در ارتباط به مصرف کمتر از ۷۰ فیصد بودجه انکشافی ادارات‌ تحت امر شان در سال مالی ۱۳۹۶ استیضاح شدند.

به گزارش رها، وزرای ترانسپورت و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان توانستند در نشست استیضاح امروز مجس نمایندگان، دوباره رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورند و کماکان در مقام‌های خود باقی بمانند.

این وزرا در ارتباط به مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی تحت امر‌شان در سال مالی ۱۳۹۶ استیضاح شدند.

به گزارش کمسیون مالی و امور بودجه‌ی مجلس نمایندگان، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۹ درصد و وزارت ترانسپورت حدود ۲۴ درصد بودجه‌ی انکشافی خود را به مصرف رسانیده‌اند، اما این دو وزارت در سال مالی ۱۳۹۷، به ترتیب حدود ۸۸ درصد و ۸۱ درصد بودجه‌ی توسعه‌ای خود را مصرف کمخالفه‌اند.

هر دو وزیر دلایل عمده‌ی عدم مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای‌شان را در سال ۱۳۹۶، روی کار آمدن در ربع چهارم این سال خواندند.

در پایان پس از رأی گیری برای وزرای مخابرات و ترانسپورت، هر دو وزیر در سمت‌های خود ابقا شدند.

شهزاد گل آریوبی با گرفتن ۷۰ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع و ۱ رأی باطل و حمید طهماسبی با گرفتن ۷۶ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع و ۱ رأی باطل در سمت‌های خود باقی ماندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.