• انتشار: 19 اکتبر 2015
  • ساعت: 15:52
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 3622
پرینت

وزارت مخابرات و تکنالوژی قانون جرایم سایبری را ترتیب داد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با درنظرداشت نیازهای روزافزون امنیت معلومات و شکایات وارده از آدرس شهروندان و ادارات حکومتی، برای مقابله با جرایم سایبری، قانون جرایم سایبری را ترتیب نموده و به وزارت عدلیۀ فرستاده است.

در این قانون، با حفظ خطوط اساسی آزادی بیان و مطبوعات، جرایم فضای سایبری تعریف شده و مصداق‌ها و مجازات آن نیز تعیین گردیده است.

با تصویب و توشیح این قانون، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قادر خواهد شد تا تفاهمنامه‌ای را با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایالات متحدۀ آمریکا امضاء کند که براساس آن، بتواند در کمترین فاصلۀ زمانی به سرور اصلی دسترسی پیدا کند و جلوی نشر و فعالیت حساب های جعلی را بگیرد.

البته، تا آن زمان، ریاست امنیت معلومات این وزارت در خدمت هموطنان قرار خواهد داشت و نقش شهروندان در شناسایی و گزارش دهی همچو صفحات بسیار ضروری پنداشته می‌شود.

افزون بر آن، پیشنهاد رهبری وزارت مخابرات به سایر ادارات ذیربط این است که به هدف قانونمند کردن استفاده از شبکه‌های مجازی باید روی یک استراتیژی واحد و هماهنگ با اشتراک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، نهادهای آموزشی و فرهنگی و همچنان، نهادهای امنیتی کار صورت بگیرد تا نقش‌ها و مسؤولیت‌ها به وضاحت روشن گردد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید به اصول قانون آزادی بیان و مطبوعات افغانستان جداً پایبند است و از هر اقدامی که باعث محدودیت آزادی بیان گردد، اجتناب خواهد ورزید.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.