• انتشار: 18 دسامبر 2016
  • ساعت: 16:50
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 16471
پرینت

وزارت مبارزه با مواد مخدر: مبارزه با مواد مخدر وظیفه تمامی نهادها و مردم است

وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید مبارزه با مسکرات تنها کار این نهاد نبوده بلکه باید همه ادارات، نهاد ها و مردم در محو کشت تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر سهم فعال گیرند.

این وزارت به همین منظور امروز یکشبنه با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، و وزارت امور سرحدات و قبایل در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تقاهمنانه های همکاری را امضا کردند.

به اساس این تقاهمنامه ها نهاد های تربیت بدنی و ورزش وظیفه دارند تا مسابفات ورزشی را در مرکز و ولایات راه اندازی کرده و اضرار مواد مخدر را به مردم بیان نمایند.

همچنین تدویر میزهای گرد از سوی ورزش کاران در رسانه ها و کمپاین مبارزه با مواد مخدر در مرکز و ولایات جز دیگری از این تفاهمنامه است که روی ان تاکید شده است.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه  مواد مخدر پس از امضاء این تفاهمنامه در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت: «مشکل مواد مخدر در حال حاضر به یک سونامی خاموش تبدیل شده که مبارزه علیه آن همکاری همه جانبه تمام نهاد ها و مردم را نیاز دارد.»

تفاهمنامه دیگری که میان وزارت های مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور سرحدات و قبایل عقد گردید امده است که هر دو نهاد  متعهد اند تا از طریق شوراهای قومی به سطح ولایات، ولسوالی ها و قریه جات کمپاین بزرگ اگاهی دهی در رابطه به اضرار مواد مخدر راه اندازی کنند.

همچنین تدویر جرگه های قومی به سطح  قریه ها، ولسوالی ها و ولایات یکی دیگر از اجزای این تفاهمنامه است که گفته می شود از این طریق هم ممکن است تا به مردم اگاهی بیشتر داده شود.

عبدالغفورلیوال معین وسرپرست وزارت سرحدات وقبایل گفت: شوراهای قومی و متنفذین محل درگذشته ها ثابت ساخته اند که در مورد مشکلات بزرگ مبارزات ملی نموده و معضلات ملی را حل وفصل کنند.

او افزود، بنابرین وزارت امور سرحدات و قبایل مصمم است تا در این راستا مساعی همه جانبه را بخرچ داده و درسطر سرحدات به همکاری نیروهای امنیتی کشور گام های عملی د رامر مبارزه علیه مواد مخدر بردارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.