• انتشار: 6 نوامبر 2016
  • ساعت: 10:46
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 15123
پرینت

وزارت مالیه بودجه سال ۹۶ را ۴۶۶ میلیارد افغانی اعلام کرد

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور و اعضای کمیته بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ خورشید ۴۶۶ میلیارد افغانی اعلام کردند و آن را به عنوان یک بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی توضیح دادند.

ارگ خبرنامه ای منتشر کرده است که به نقل از وزارت مالیه گفته شده بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ بر تأمین اهداف رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عواید ملی، ایجاد شغل دوام‌دار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوام‌دار، کاهش فقر، تقویه سکتورهای رشدافزا (زیربنا، انرژی، ترانسپورت، اتصال منطقوی، معادن، زراعت، معارف و صحت) رفاه اجتماعی پایدار و متوازن استوار است.

به نقل از خبرنامه، وزیر مالیه طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ را با سقف مجموعی مبلغ ۴۶۶,۱۴۳ ملیارد افغانی، از جمله بودجۀ عادی مبلغ ۲۸۷,۳۸۶ میلیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ ۱۷۸,۷۵۷ میلیارد افغانی، پیش‌بینی کرده‌است.

وزیر مالی اظهار خوش‌بینی کرد تا از جمله مبلغ ۴۴۴.۰۸۴ میلیارد افغانی منابع تمویل، مبلغ ۱۵۰ ملیارد افغانی آن طی سال متذکره از منابع داخلی و مبلغ ۲۹۴,۰۸۴ میلیارد افغانی آن از منابع خارجی تمویل گردد.

به گفته وزیر مالیه با وصف تدارک منابع یاد شده در بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۲۲ میلیارد افغانی کسر نیز به وجود خواهد آمد.

از مجموع بودجۀ انکشافی مبلغ ۵۸,۳ میلیارد افغانی آن را بودجۀ اختیاری و ۱۲۰,۴ میلیارد افغانی آن را بودجۀ غیراختیاری تشکیل می‌دهد.

گفتنی است که جلسۀ کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف کرده تا پیشنهادات و نظریات خویش را تا دو روز دیگر به وزارت مالیه ارسال کنند تا وزارت مالیه بعد از درج نظریات، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را نهائی و طی مراحل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.