• انتشار: 8 نوامبر 2016
  • ساعت: 16:06
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 15196
پرینت

وزارت مالیه بودجه سال مالی ۹۶ را به مشرانوجرگه فرستاد

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را به طور رسمی برای مشرانوجرگه پیشکش کرد.

آقای حکیمی امروز سه شنبه ۱۸ عقرب در مجلس مشرانوجرگه حضور یافت و در مورد تهیه و نوع بودجه ملی سال مالی ۹۶ توضیحاتی ارایه کرد.

وی همچنین در مورد بودجه پروژه های بزرگ ملی، موثریت و مثمریت، رشد اقتصادی پایدار و متوازن، ایجاد شغل، ظرفیت مصرف واحد های بودجوی و توجه بیشتر به ولایت کمتر انکشاف یافته و ابعاد مختلف بودجه معلومات همه جانبه و مفصل ارائه کرد.

وزیر مالیه ضمن ارائه معلومات به مجلس گفت: بودجه ملی سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۶۶ میلیارد افغانی است که از جمله این مبلغ ۲۸۷ میلیارد افغانی آنرا بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل می دهد.

وی افزود: در بودجه سال ۱۳۹۶، ۱۱۷ پروژه بزرگ و کوچک ملی در بخشهای امنیت، معارف، صحت، زراعت و زیربنا برای سایر ولایات بطور متوازن در نظر گرفته شده است.

وزیر مالیه گفت: رشد اقتصادی افغانستان رو به پیشرفت است و عواید کشور نیز روز به روز افزایش می یابد که این خود یک امید برای خودکفایی افغانستان بشمار میرود.

وزیر مالیه یکبار دیگر دستآوردهای کنفرانس بروکسل را یادآور شده و برای دوام  حمایت و کمک های جامعه جهانی بر تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل تاکیید کرد.

وی اضافه نمود: در سند چارجوب صلح و انکشاف ملی برعلاوه سکتور های زراعت و زیربنا  برنامه  میثاق شهروندی، توانمند سازی زنان و انکشاف شهری نیز در نظر گرفته شده است و حکومت افغانستان برای تطبیق این سند برای چهار سال بعدی از  طریق میکانیزم های دقیق و موثر ( تطبیق بودجه ملی و مشارکت عامه و خصوصی) از هیچ نوع تلاش و مساعی دریغ نخواهد کرد.

وزیر مالیه سند بودجه سال ۱۳۹۶ را رسماً به سناتوران مشرانو جرگه تسلیم کرد و اظهارداشت: این سند بر اساس واقعیت های افغانستان، اولویت ها و امکانات مالی ترتیب گردیده است.

قرار است وزیر مالیه دو هفته بعد جهت استماع نظریات و پیشنهادات یکبار دیگر به مجلس عمومی مشرانو جرگه حضور یابد.

قابل تذکر است بودجه ملی کشور طبق ماده ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی بعد از گرفتن نظریات و پیشنهادات وزارتخانه ها ترتیب گردیده و بعد از تاییدی جلسۀ کابینه به مشرانو جرگه و سپس برای تصویب به ولسی جرگه پیشکش میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.