اجتماعیاقتصاد

وزارت زراعت و سازمان خوراک ملل متحد نشستی مشترک پیرامون “زراعت حامی تغذیه” برگزار کردند

هدف از این نشست، به اشتراک گزاری چالشها و فرصت ها در زمینه ارتقای زراعت حامی تغذیه در افغانستان بیان شده است که براساس نتایج ورکشاپ های منطقه ای در زمینه زراعت حامی تغذیه می باشد که از ماه اسد ۱۳۹۴ الی بهار ۱۳۹۵ برگزار شده بود.

 

دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت با ارسال خبرنامه ای نوشته است؛ در این نشست خانم نذیره رحمان رئیس اقتصاد خانواده این وزارت، آقای تومیو شیچری، نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان، رؤسای وزارت زراعت و نماینده های نهاد های ملل متحد و سازمان های داخلی حضور داشتند.

 

پروژه تقویت انکشاف پالیسی و هماهنگی برای مصئونیت غذایی و تغذیه سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یک سلسله ورکشاپ های منطقه ای را در ۵ زون افغانستان با هدف اشنا سازی کارمندان وزارت زراعت و ریاست های زراعت و سایر شرکا در مورد تفهیم بهترروابط بین زراعت و تغذیه و شناسایی اقدامات کلیدی و پیشنهادات برای بهبود زراعت حامی تغذیه درکشور برگزار کرد.

 

براساس خبرنامه وزارت زراعت؛ زراعت حامی تغذیه راهکاری است که به هدف افزایش نقش زراعت در تغذیه و شناسایی ارزش تغذیه ای غذا برای تغذیه خوب، صحت و بهره وری و موضوعات اجتماعی غذا و سکتور زراعت برای مصئونیت غذایی و تغذیه انجام میشود.

 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به عنوان یک نهاد کلیدی حکومت افغانستان در زمینه تولید غذا در کشور، مسئول فراهم آوری غذا برای ملت از طریق موجودیت، دسترسی، تنوع و استفاده بهتر غذا می باشد. نقش اساسی این وزارت در ارتقا زراعت حامی تغذیه از طریق مدیریت زنجیره ای ارزش غذا برای عوامل تولیدی زراعتی از طریق استفاده غذا می باشد که نه تنها باید به تولید غذا توجه کند بلکه باید بر مصئونیت غذا و غذای مغذی، پروسه تغذیه، توزیع، بازاریابی و استفاده آن نیز توجه نماید.

 

خانم نذیره رحمان رئیس اقتصاد خانواده وزارت زراعت گفت: “سازمان خوراک و زارعت ملل متحد، زراعت حامی تغذیه را از طریق همکاری ها و برنامه های ارتقای ظرفیت، تقویت بخشیده است تا اهداف تغذیه در تمام پروسه برنامه ریزی سرمایه گذاری زراعت ادغام شود. این فرصت خوبی است که، مدغم سازی موضوعات تغذیه در پالیسی ها و برنامه ها را مورد بحث قراردهیم، تا راه مناسب را برای اینکه زراعت چگونه می تواند در بدست اوردن اهداف تغذیه مفید واقع شود را پیدا نماید.”

 

آقای تومیو شیچری نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان گفت: “این جلسه فرصت مرور بر نتایج بدست آمده را به تمام افرادی که در زمینه مصئونیت غذایی و تغذیه فعالیت میکنند میدهد. این فرصت راه را برای به اشتراک گذاری نظریات و مفکوره های شما در مورد اینکه با درنظرداشت تجارب و معلومات شما چگونه مصئونیت غذایی و تغذیه میتواند از تولید غذا و دیدگاه کشاورزی بهبود یابد، فراهم می کند.

 

خبرنامه وزارت زراعت می افزاید این نشست بلند رتبه در زمینه زراعت حامی تغذیه با همکاری تخنیکی پروژه تقویت انکشاف پالیسی و هماهنگی برای مصئونیت غذایی و تغذیه سازمان خوراک و زراعت ملل متحد برگزار شد که توسط حکومت فدرال آلمان کمک مالی شده بود . این پروژه از سال ۱۳۹۱ به اینطرف با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در زمینه افزایش ارتقای ظرفیت و پالیسی سازی در بخش مصئونیت غذایی و تغذیه همکاری میکند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا