- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

وزارت داخله ۳۷ کارمندش را به اتهام انجام انواع جرایم بازداشت کرد

خبرنامه ای که این وزارت منتشر کرده، گفته است که این افراد به دلیل “فساد اداری، رشوت ستانی، جاسوسی، امضای جعلی، ساختن سندها و مهرهای جعلی، تجاوز جنسی، قتل، آزار و اذیت، استفاده از مشروب‌های الکولی، داشتن سلاح غیرقانونی، فروش کمره‌های امنیتی، سلاح و مهمات، غفلت وظیفه‌ای و سوی استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای در کارهای غیرقانونی” بازداشت شده‌اند.

به نقل از خبرنامه، این تعداد در جریان دو ماه سال جاری توسط استخبارات وزارت امور داخله دستگیر و پرونده های آنان به دادستانی فرستاده شده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که پیش از این رییس جمهوری تایید کرد که فساد در حکومت وحدت ملی یک چالش عمده است و گفت که وزارت امور داخله‌ی کشور “قلب فساد” در نهادهای امنیتی است.