- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

وزارت داخله طالبان در اولین اعلامیه: ۲۴ ساعت قبل، جواز تظاهرات گرفته شود

وزارت امور داخله طالبان به سرکردگی سراج الدین حقانی در اولین اعلامیه خود گفته است که راه اندازی تظاهرات و اعتراضات در خیابان ها منوط به شرایطی است.

این وزارت گفته که حداقل ۲۴ ساعت قبل از تظاهرات باید از وزارت عدلیه مجوز گرفته شود و اهداف و شعارهای تظاهرات نیز با نیروهای امنیتی در میان گذاشته شود.

این وزارت هشدار داده که با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

سراج الدین حقانی فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی از سوی دولت جدید طالبان به سمت وزیر داخله تعیین شده است. یک روز پس از اعلام انتصاب او به این سمت، پولیس فدرال آمریکا جایزه دستگیری آقای حقانی را دو برابر کرده و به ۱۰ میلیون دالر افزایش داد.  

ذبیح الله مجاهد سخگوی طالبان پیش تر در واکنش به تظاهرات های مردمی گفته بود که افراد طالبان تجربه برخورد با تظاهرات را ندارد، بنابراین تا تشریح قانون هیچ کس حق تظاهرات ندارد.

آقای مجاهد همچنین گفته بود تا زمان راه اندازی دولت جدید و سر کار شدن یک قانون هیچ کس حق خروج از کشور را ندارد.

پس از روی کار آمدن طالبان، چندین تظاهرات و گردهمایی بخصوص زنان در شهرهای کابل، هرات و مزارشریف برای آزادی حقوق زنان از جمله حق کار و تحصیل و حضور سیاسی زنان برگزار شد.

طالبان در دوران حاکمیت قبلی خود قوانین بسیار سختگیرانه ای را در قبال حضور زنان در جامعه پیاده کردند.

به دنبال فراخوان عمومی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر علیه طالبان، این تظاهرات های آزادی خواهی زنان تبدیل به تظاهرات مردمی گسترده تر شد و به مناطق دیگر کشور نیز رسید.

تظاهرات کنندگان در شعارهای خود از طالبان و سیاست های پاکستان اعلام انزجار کرده و از جبهه مقاومت ملی حمایت کردند.