- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

وزارت انرژی و آب سه پروژه عام المنفعه را امضا کرد

به گزارش رها، وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس تعهدات و برنامه‌های درازمدت خویش برای ساخت زیربناهای آبی، ساخت نیروگا‌ه‌های برق و مدیریت همه جانبه منابع آب و برق کشور؛ اینک سه پروژه‌ی عام المنفعه در بخش‌های بازسازی کانال، دیوار تحکیماتی و چاه‌های تحقیقاتی را در ولایت‌های قندوز، بادغیس و کابل، به هزینه ۱۰ میلیون دالر امریکایی و ۱۳۴ میلیون افغانی امضا کرده است.
– قرار داد پروژه اعمار و بازسازی کانال شهروان ولایت کندز با هزینه ۱۰ میلیون دالر با شرکت‌های ساختمانی و سرک سازی افغان صداقت و باختر افغان.
– قرارداد پروژه‌ی بازسازی تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه چاکرها در ولایت بادغیس با طول ۳٫۱۰ km و هزینه ۸۹ میلیون افغانی با شرکت اسینت افغانستان گروپ اف کمپانی جی وی پرویز غفاری.
– حفر ۳۰ حلقه چاه تحقیقاتی به منظور سنجش میزان سطح آب‌های زیرزمینی در ولایت کابل با هزینه ۴۵ میلیون افغانی با شرکت وحید نوید.
محترم انجینیر محمد گُل خُلمی معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب هنگام امضا این قراردادها گفت: تحقیقات درولایت کندز نشان می‌دهد که در اثر سیلاب‌ها و جریان آب، کانال شهروان به صورت جدی تخریب گردیده و باعث هدر رفتن شدن مقدار قابل توجه‌ی آب شده که متاسفانه صدماتی نیز بر مردم کندز وارد کرده است.
او همچنان افزود: کانال شهروان هم اکنون در حدود ۵۱ هزار هکتار زمین را آبیاری می کند و قرار است پس از ختم کار پروژه این مقدار به ۵۴ هزار هکتار افزایش یابد.
آقای خُلمی همچنان با بیان مشکلات ناشی از تغییرات اقلیم و خشکسالی در بسیاری از ولایت‌های کشور به خصوص ولایت بادغیس، در مورد پروژه تحکیم ساحل رودخانه چاکرها گفت: پروژه تحکم ساحل رودخانه‌ی چاکرها می‌تواند از تخریب زمین‌ها و خانه‌های رهایشی مردم جلوگیری کند. سرپرست وزارت انرژی و آب همچنان افزود پروژه‌ی دیگر ما حفر ۳۰ حلقه چاه در کابل است که به منظور سنجش میزان کاهش آب‌های زیرزمینی روی‌دست گرفته شده است و قرار است این پروژه در ولایت دیگر نیز اجرا شود.
هزینه پروژه بازسازی کانال شهروان ولایت کندز از سوی بانک انکشاف آسیایی و هزینه‌ی دو پروژه تحکیم ساحل رودخانه چاکرها و حفر ۳۰ حلقه چاه از سوی پروژه‌ی IRDP پرداخت می‌شود.