- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

وب سایت شورای امنیت ملی هک شد

این گروه امروز جمعه ۵ قوس گفته که به سبب عدم برقراری عدالت و برابری برای تمام اقوام افغانستان اقدام به هک سایت شورای امنیت ملی کرده است.

این هکرها در پیامی روی وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان نوشتند که “ما عدالت و برابری برای همه اقوام افغانستان را می‌خواهیم” و تا برقراری عدالت از پا نخواهیم نشست”.

این گروه همچنین گفته است که کنترل این وبسایت را در اختیار گرفته و تمام اطلاعات آن در دسترس این گروه است و افزوده که “امنیت تنها فریب یا وهم است”.

هکرها همچنین عکس‌های حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان و معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی، گل‌نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل و عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پلیس کابل را با پس‌زمینه پرچم گروه دولت اسلامی (داعش) چاپ کردند.

این هکرها از این افراد به عنوان “قاتلان” قربانیان چهار حمله مرگبار به هزاره‌ها در سال جاری، که گروه داعش مسئولیت آن‌ها را به عهده گرفته نام برده و خواستار “محاکمه و مجازات” آنها شده‌ا

وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان برای مدتی در اختیار این هکرها بود، ولی بعداً از کنترل آنها خارج شد و در حال حاضر این پیام روی صفحه آن ظاهر می‌شود که “سرور” این وبسایت به صورت موقت تحت تعمیر قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد سروری که وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان روی آن قرار دارد، خاموش شده تا این وبسایت از دسترس خارج شود.