- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

والی سرپل از سوء قصد حمله کننده انتحاری جان سالم بدر برد

شاهدان رویداد گفته اند که فرد انتحار کننده با نعره الله اکبر قصد داشت خود را به والی و رئیس امنیت ملی نزدیک کند که در فاصله ۱۵ متری از سوی نیروهای امنیتی و محافظان والی این ولایت از پا در آمد.

با این همه این چهارمین فرد انتحار کننده است که قصد از بین بردن محمد ظاهر وحدت والی ولایت سرپل را دارد که قبل از رسیدن به هدف و انتحار نابود می شود.

وی پیش از این بارها در میدان نبرد علیه تروریستان شرکت و چندی پیش از حضور مخالفان در این ولایت نیز اظهار نگرانی کرده بود.