- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

هیات مذاکره کننده افغانستانی ۳۰ نفر می باشد

براساس گزارش ها اعضای هیئت گفت‌وگو کننده افغانستانی و گروه طالبان ۳۰ نفر می باشد.

منابعی به یک رسانه امریکایی گفتند اعضای هئیت گفت‌وگو کننده حکومت افغانستان، سیاسیون، جامعه مدنی و طالبان به ۳۰ تن می رسد.
به گفته این منابع، ۵ نفر از حکومت افغانستان، ۱۰ نفر از جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی در این هیئت حضور دارند.
با این حال، ۱۵نفر از سوی طالبان در گفت‌وگوهای میان‌افغانی شرکت خواهند کرد.
این در حالی است که قرار است گفت‌وگوهای میان‌افغانی بعد از امضای توافق‌نامه صلح بین طالبان و امریکا آغاز می‌شود.
تاکنون نه حکومت افغانستان و نه گروه طالبان در مورد این خبر موضع رسمی نداشته‌اند.