- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

هیئت مدیره المپیک من را انتخاب کرده است

ظاهر اغبر، رئیس جدید کمیته المپیک می گوید “هیئت مدیره کمبته المپیک تصمیم گرفته است که من به عنوان رئیس کمیته المپیک باشم.”

آقای اغیر امروز (دوشنبه) در مراسم تجلیل از تیم فوتبال ۱۲ سال کشور گفت: “کارنامه درخشان من در سال های گذشته باعث شد که این هیئت چنین تصمیمی را اتخاذ کند.”

وی اظهار کرد که کسانی را می شناسد که طی این سال ها میلیاردها افغانی از بودجه های دولتی برای خودشان سرمایه اندوخته اند.

اما فهیم هاشمی، هنوز خود را رئیس کمیته المپیک می داند و انتصاب ظاهر اغبر را غیر قانونی می داند.

آقای هاشمی چندی پیش به رسانه ها گفته بود که وی براساس انتخابات به عنوان رئیس کمیته المپیک انتخاب شده است و کسی قادر نخواهد بود که سمت وی را اشغال کند.

از سوی دیگر او گفته باید رئیس کمیته المپیک از سوی سازمان المپیک آسیایی تایید شود.

اما ظاهر اغیر می گوید که خارجی ها نمی توانند در امور داخلی کشور دخالت کنند.

در همین حال، آقای اغبر از رسانه ها خواست که در پوشش های خبری و نشر آن دقت و بی طرفی را رعایت کنند و اجازه ندهند که پاکی رسانه ها زیر سوال برود.