• انتشار: ۲۵ حوت ۱۳۹۹
  • ساعت: ۰۹:۵۱
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 55335
پرینت

هویت قومی یا هویت خانوار؟

با دقت یک کتله ی قومی را فارغ از هویت دینی مذهبی ارزیابی کنید که چگونه هدفمند به شاخه های کوچک و انتزاعی جدا می شوند و یا هویت های مذهبی چگونه رنگ تباری و قومی می یابد اما یک تبار دیگر به صورت لاک و مهر یک عنوان دارد که نه به خیل و زی متفرق شده اند و نه به شاخصه های مذهبی!

تقسیم اقوام بزرگ تر به اقوام کوجک تر که به تازگی از سوی اداره احصائیه صورت گرفته واکنش های منفی زیادی را در پی داشته است.

برخی کارشناسان این اقدام ارگ را تلاش برای تسلط کامل بر تصمیم گیری های سرنوشت ساز افغانستان عنوان کرده اند.

حاج خداداد فقیهی از چهره های پیشین جهادی و از مسئولین پیشین وزارت تجارت در این مورد می گوید: «احصائیه از جمعیت افغانستان در قرن ۲۱ به صورت دقیق وجود ندارد و هر از گاهی دولت مردان بر طبل نفوس شماری می کوبند و تذکره الکترونیکی یک شگرد از این دست هست.»

تاوان و یا سود آمار در افغانستان به نفع کیهاست و بر ضرر چی کسانی که این همه هیاهو و جنجال پیرامون آن بر پاست؟

تا هنوز اکثریت تباری و قومی در کشور یک معما است و این معما همچنان معما خواهد بود زیرا درج هر قوم در تذکره الکترونیکی حق مسلم همان قوم است اما تنزیل آن در سطح خانوار و خانواده راه گم کردن آمار است.

با دقت یک کتله ی قومی را فارغ از هویت دینی مذهبی ارزیابی کنید که چگونه هدفمند به شاخه های کوچک و انتزاعی جدا می شوند و یا هویت های مذهبی چگونه رنگ تباری و قومی می یابد اما یک تبار دیگر به صورت لاک و مهر یک عنوان دارد که نه به خیل و زی متفرق شده اند و نه به شاخصه های مذهبی!

با این روش و منش بحث تذکره الکترونیکی راه شمارش جمعیت در افغانستان نیست بلکه هفت خوان رستم است برای معما کردن اکثریت و اقلیت کشور و قمار بازهای تباری که مدال افتخار هویت را بر سینه زده اند، غافل اند که جایگاه ها از این رهگذر تثبیت نمی‌شود.

باورم بر اینست که احصائیه و نفوس به صورت شفاف زیر نظر جامعه جهانی صورت گیرد و تذکره الکترونیکی معیاری تر از این توزیع شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.