- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

همکاری هند با افغانستان در بخش کشتیرانی در بندر چابهار

به گزارش رها، سفیرهند از همکاری با افغانستان در بخش کشتیرانی در آب های آزاد چابها خبر داده است.

وزارت ترانسپورت با نشر اعلامیه ای گفته است، امام محمد وریماچ، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت در دیدار با ونی کومار، سفیر هندوستان مقیم کابل، از هند خواسته است که در راستای ارتقاء ظرفیت کارمندان ترانسپورت و فعال سازی بخش کشتیرانی در آب های آزاد چابهار، با افغانستان همکاری کند.

در این دیدار سفیر هند در افغانستان، از طرح ها و برنامه های رهبری وزارت ترانسپورت در عرضه خدمات حمل و نقل استقبال نموده و در رابطه به ارتقای ظرفیت کارمندان بخش ترانسپورت، فعال سازی بخش کشتیرانی و ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخش خصوصی افغانستان، وعده همکاری داده است.

گفتنی است که سفیرهند چندی پیش در سفر به ولایت بامیان وعده کمک مالی به مبلغ ۶۰ ملیون افغانی به دانشگاه این ولایت داده بود.