- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

هلاکت ۸ تروریست خارجی در ولایت کنر

به گزارش رها، هشت تروریست خارجی دریک حمله هوایی در ولایت کنر  کشته شدند.

این تروریستان ظهر امروز در ولسوالی مانوگی ولایت کنر  درمخفیگاه شان هدف حمله قرارگرفتند.

یک فرمانده ارشد اردوی ملی درشرق کشور گفت که دراین حمله هوایی هشت هراس افگن خارجی وابسته به گروه طالبان و تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند.

اوگفت هراس افگنان این دو گروه درمخفیگاهی گردهم آمده بودند تا برای شکل دهی یک رشته حمله های تروریستی آمادگی بگیرند که با هوشیاری و اقدام به موقع نیروهای امنیتی در مخفیگاه شان هدف قرار گرفته و به هلاکت رسیدند.