- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

هشتاد و پنج درصد کارمندان وزارت مخابرات مرتبط با رشته کار نمی کنند

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی امروز دوشنبه در صحن مجلس گفت که ۸۵ درصد کارمندان وزارت در بست های غیر تخصصی خود کار می کنند.

این کارمندان در دوره های قبل به این سمت ها گماشته شده اند.

آقای وحیدی می گوید که ممکن است برخی از این افراد از رشته های مخابراتی فارغ شده باشند ولی وزارت به بخش های مختلف کاری نیازمند می باشد.

وی همچنین علاوه کرد که ۶۵ درصد ریاست های این وزارت توسط افرادی اداره می شوند که میانگین سنی شان بالای ۴۵ سال است.

وزیر مخابرات گفت که این افراد را نمی تواند برای ارتقای ظرفیت به خارج از کشور فرستاد و از سوی دیگر کشورهای متقاضی نیز قبول نمی کنند.

وی به اعضای بورد اترا اشاره کرد و گفت که میانگین سنی این اعضا ۵۵ سال بود که به ریاست جمهوری پیشنهاد شد و اکنون قرار است یک بورد متخصص و جوان انتخاب شود.

گفتنی است این تنها وزارت مخابرات نیست که کارمندانش غیر تخصصی و نامرتبط به رشته کار می کند، بلکه در اکثر وزارت خانه ها افراد غیر فنی و مسکلی به کار گماشته شده است.