- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نیم میلیون پناهجو در سال ۲۰۱۷ در اروپا پناهندگی دریافت کردند

صدای آمریکا نوشته است که شهروندان سوریه به درجۀ نخست و سپس افغانها و عراقی ها به ترتیب در زمرۀ پناهجویانی بوده اند که بیشتر از شهروندان سایر کشورها، در سال گذشته به آنان در اتحادیۀ اروپا پناه داده شده است.

کمترین میزان پذیرش درخواست پناهندگی از پناهجویان آلبانیایی و کوزوو بوده است.

نظر به جمعیت مجموعی کشورها، آلمان بیشترین شمار پناهجویان را در ۲۰۱۷ پذیرفته و اتریش و سویدن از این رهگذر به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند. بیش از ۶۰ درصد این پناهجویان در آلمان پناه یافته اند.

سلواکیا، جمهوری چک و پولند کمترین شمار درخواست های پناهندگی را پذیرفته است.

با اینحال، پذیرش پناهجویان در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۷، در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی، حدود ۲۵ درصد کمتر بوده است.

سرازیر شدن سیل پناهجویان به کشورهای اتحادیۀ اروپا درسال ۲۰۱۵ سبب اعمال فشار شدید بر سیستم مهاجرتی آن اتحادیه شد و چانه زنی های جدی سیاسی برای رسیدگی با این بحران دامن زد.