اجتماعی

نهاد رسانه یی افغانستان: فقط ۲۰ فیصد خبرنگاران در شغل هایشان مانده اند

نهاد رسانه یی افغانستان با انجام تحقیقاتی می گوید که حدود ۷۹ فیصد خبرنگاران افغانستان به دنبال سقوط دولت پیشین شغل هایشان را از دست داده اند و ۲۰ فیصد متباقی نیز وضعیت مناسبی ندارند.

سید دل آقا قاسمی رئیس اجرایی نهاد رسانه یی افغانستان روز دوشنبه ۲۰ جدی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تحقیقات این نهاد حامی رسانه ها در افغانستان نشان می دهد که پس از سقوط دولت پیشین حدود ۷۹ فیصد خبرنگاران شغل هایشان را از دست داده اند.

آقای قاسمی گفت که این تحقیق جهت به دست آوردن معلومات و آمار نسبی از وضعیت اقتصادی، وضعیت شغلی و بررسی میزان رضایت خبرنگاران از شغل هایشان انجام شده است.

دل آقا قاسمی گفت که در تحقیقات این نهاد ۴۶۲ خبرنگار پرسشنامه های مربوطه را پر کرده اند که از این تعداد ۳۹۰ تن خبرنگاران و کارمندان رسانه ای مرد و ۷۲ تن دیگر نیز زنان بودند.

به گفته ی آقای قاسمی، حدود ۹۴٫۷۳ درصد خبرنگارانی که در این نظرسنجی اشتراک کرده بودند در داخل کشور هستند و تنها ۵٫۶۳ درصد خارج از کشور شده اند.

وی می گوید با توجه به تمامی مشکلاتی که خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغانستان با آن مواجه بوده اند، اما همچنان بیش از ۹۱ فیصد خبرنگاران از شغل هایشان راضی می باشند اما به هیچ عنوان وضعیت اقتصادی و امنیتی مناسبی ندارند.

او افزود که پرسشنامه این نهاد همچنین میزان رضایت خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغانستان از نهادهای حامی رسانه ها طی ۲۰ ساله گذشته را نیز در بر می گرفت که اکثریت کارکنان رسانه ای میزان رضایت پایینی از این نهادها داشتند.

دل آقا قاسمی رئیس اجرایی نهاد رسانه یی افغانستان در پایان سخنانش همچنین گفت که آزادی بیان یک اصل انکار ناپذیر برای افغانستان و کارکنان رسانه ای افغانستان می باشد و از این رو امارت اسلامی طالبان باید به این موضوع توجه ویژه کنند تا خبرنگاران کشور بتوانند در فضای آرام به کارشان بپردازند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا