• انتشار: 14 نوامبر 2015
  • ساعت: 16:54
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 4335
پرینت

نماینده فوق العاده در حکومتداری خوب ۲٫۵ میلیون دالر رشوه گرفته است

احمدضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب دو و نیم میلیون دالر جهت قرارداد ساخت شهرک هوشمند خلیل الله فیروزی رشوه گرفته است.

بر اساس این قرارداد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری نیز هجده لک دالر رشوه گرفته است.

به گفته ی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از خبرگزاری مرکزی در عقد قرارداد وزارت شهرسازی با خلیل فیروزی برای ساخت شهرک هوشمند، احمد ضیا مسعود مبلغ دو ونیم میلیون دالر و عبدالعلی محمدی هجده لک دالر رشوه دریافت کرده اند.

به گفته این منبع، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی این موضوع را در یک صحبت خصوصی با یکی از اعضای مجلس نمایندگان گفته است.

اخیرا وزارت امور شهرسازی قرار داد ساخت یک شهرک هوشمند با هزینه چرخشی ۹۰۰ میلیون دالر را در شهر کابل با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین عمده کابل بانک به امضا رساند؛ اما بعدا رییس جمهور غنی این قرار داد را لغو کرد.

خلیل الله فیروزی از مقروضین کابل بانک سال گذشته از سوی دادگاه به ده سال زندان و پرداخت تمامی بدهی هایش محکوم گردید. آقای فیروزی تاکنون فقط یک سال قید زندانش را سپری نموده و نیز تاحال بیش از صد میلیون دالر از کابل بانک قرضدار می باشد.

عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری در مراسم امضا قرار داد شهرک هوشمند میان وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی گفت که آنها پیشنهاد کرده تا خلیل الله فیروزی از زندان آزاد شود که به گفته وی با عقد این قرار داد از یک سو آقای فیروزی سرمایه گذاری های خارجی را جذب می کند و از سوی دیگر کمک می کند تا وی قرضه های خود را پرداخت کند.

محمدی در این مراسم از آقای فیروزی تشکری کرد که پیشنهاد وی را مبنی بر عقد قرار داد ساخت این شهرک پذیرفته و از آن استقبال کرده است.

رئیس جمهوری با صدور فرمانی این قرار داد را لغو کرد. آقای غنی در فرمانش گفته بود «از آنجایی که رسیدگی به پرونده کابل بانک و حصول قرضه های این بانک از نزد شرکای آن از تعهدات حکومت است، بنابراین این قرار داد را لغو می کند.

این قرار داد، مورد انتقاد شدید مردم و نمایندگان مجلس قرار گرفت.

آگاهان و نمایندگان مجلس می گویند که حکومت با یکی از عاملان بزرگترین فساد مالی در کشور و یکی از بزرگترین مقروضین کابل بانک قرار داد ساخت بزرگترین شهرک را در شهر کابل به امضا می رساند.

منتقدین می گفتند اگر خلیل الله فیروزی توانایی ساخت این شهرک بزرگ را دارد، چرا قرضه های کابل بانک را پرداخت نمی کند.

عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهوری نیز در این قرار مورد انتقاد مردم قرار داشت. گفته می شود که انعقاد این قرار داد با خلیل الله فیروزی با اصرار عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور صورت گرفته است.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.