- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/چهارشنبه ۲۳ حوت