- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی/یکشنبه ۵ قوس