- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ انترنت برای خانه ها و دفاتر کاهش میابد

محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و فناوری افغانستان طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت پس از این قیمت انترنت در خانه ها و دفاتر از ۹۶ دالر به ۶۰ دالر کاهش می‌یابد.

سرپرست وزارت مخابرات و فناوری کشور همچنان تاکید کرد ارایه خدمات انترنتی ارزان و با کیفیت از اولویت های اصلی وزارت مخابرات و فناوری است.

آقای هاشمی همچنان گفت وزارت مخابرات تلاش دارد تا در هماهنگی با شرکت‌های مخابراتی نرخ انترت ۳جی و ۴جی را نیز کاهش دهد.

این در حالی است که نرخ خدمات انترنت در افغانستان چندین برابر نسبت کشورهای همسایه و منطقه بلند است.

برخی از کارشناسان میگویند که دلیل بلند بودن نرخ انترنت در افغانستان نبود رقابت بازار است. اکنون تنها یک شرکت ارایه کننده خدمات انترنت به صورت عمده در افغانستان است که بدون هیچ رقیبی فعالیت میکند.