• انتشار: 24 دسامبر 2019
  • ساعت: 13:17
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 40178
پرینت
عضو کمیسیون مستقل انتخابات:

نتیجه اولیه انتخابات نقایص و تخلفات قانونی دارد

مولانا محمد عبدلله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در نامه‌ای به کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است نتیجه ابتدایی دارای “خلاها، نقایض و تخلفات قانونی” است.

مولانا عبدالله در این نامه که روز دوشنبه (دوم جدی) در صفحه فیس‌بوک خود نشر کرد، از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که با بی‌طرفی کامل به این تخلفات قانونی رسید‌گی کند.

در این نامه آمده:” نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با تأخیر بیشتر از دو ماه از میعاد تقویم؛ بر اساس فیصله نامه ۱۱۹ مؤرخ ۳۰ قوس ۱۳۹۸ اعلام گردید، دارای خلاها، نقایص و تخلفات قانونی است که آن نقایص و تخلفات عبارت اند از: گنجانیدن آمار صدها فورمه غیر قانونی، گنجانیدن آمار خارج زمان، گنجانیدن آمار محلات که باید باز شماری می‌شد اما باز شماری نشد و گنجانیدن فورمه‌های که صندوق های‌شان «مفقود » است ؛ در جمع آرای پاک و قانونی”.

وی گفته:”از اینکه فیصله نامۀ شماره ۱۱۹ به مبنای فیصله نامه‌های شماره ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ و ۱۱۷ ترتیب گردیده است؛ من، به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نظریات مخالف خود را به محتوای غیر قانونی مندرجات فیصله نامه‌های فوق با ذکر دلایل تحریر نمودم”.

این عضو کمیسیون انتخابات گفته انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اساسی شهروندان است که نهادهای انتخاباتی تسهیل کننده این روند می‌باشند و باید تمام اجراآت این نهادهای انتخاباتی بر بنیاد قوانین نافذ، لوایح و طرزالعمل های مصوب انجام شود.

مولانا عبدالله در این نامه که آن را روز دوشنبه (دوم جدی) در صفحه فیس‌بوک خود نشر کرد، از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که با بی‌طرفی کامل به این تخلفات قانونی رسید‌گی کند.

در این نامه آمده:” نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با تأخیر بیشتر از دو ماه از میعاد تقویم؛ به اساس فیصله نامه ۱۱۹ مؤرخ ۳۰ قوس ۱۳۹۸ اعلام گردید، دارای خلاها، نقایص و تخلفات قانونی است که آن نقایص و تخلفات عبارت اند از: گنجانیدن آمار صدها فورمه غیر قانونی، گنجانیدن آمار خارج زمان، گنجانیدن آمار محلات که باید باز شماری می‌شد اما باز شماری نشد و گنجانیدن فورمه‌های که صندوق های‌شان «مفقود » است ؛ در جمع آرای پاک و قانونی”.

وی گفته:”از اینکه فیصله نامۀ شماره ۱۱۹ به مبنای فیصله نامه‌های شماره ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ و ۱۱۷ ترتیب گردیده است؛ من، به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نظریات مخالف خود را به محتوای غیر قانونی مندرجات فیصله نامه‌های فوق با ذکر دلایل تحریر نمودم”.

این عضو کمیسیون انتخابات گفته که انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اساسی شهروندان است که نهادهای انتخاباتی تسهیل کننده این روند می‌باشند و باید تمام اجراآت این نهادهای انتخاباتی بر بنیاد قوانین نافذ، لوایح و طرزالعمل های مصوب انجام شود.

مولانا عبدالله گفته:”بنابرآن، باید نتایج ابتدائی و نهایی؛ حاصل ماهیت حقوقی و تخنیکی، مبتنی بر اصل امانت داری، شفافیت، بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون‌ها باشد نه فشار های سیاسی داخلی و خارجی”.

او افزوده:”از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی که در جایگاه محکمۀ نظام انتخاباتی کشور قرار دارد؛ تقاضا دارم که با حفظ استقلالیت، بی‌طرفی و رعایت قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های نافذ؛ در جداسازی آرای پاک از ناپاک اجراآت منصفانه و عادلانه نمایند تا سلامت نظام مبتنی بر آرای پاک مردم تضمین گردد”.

کمیسیون انتخابات پس از نزدیک به سه ماه تاخیر، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به روز یکشنبه (اول جدی) اعلام کرد. بر اساس این نتایج، محمداشرف غنی با کسب ۵۰٫۶۴ درصد آراء پیشتاز است و داکتر عبدالله نیز با کسب ۳۹٫۵۲ درصد آراء در جایگاه دوم قرار دارد.

ساعاتی پس از اعلام نتایج ابتدایی، تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله اعلام کرد که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد. شماری  دیگر از ستادهای انتخاباتی نیز نتایج ابتدایی پر از تقلب و جانبدارانه خوانده‌اند.

اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد که با بی‌طرفی و شفافیت کامل نتایج را اعلام کرده و تیم‌های انتخاباتی معترض می‌توانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت کنند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی یک روز پس از آغاز روند درج شکایات، اعلام کرد که نزدیک به ۵ هزار شکایات را درج کرده که چهار هزار شکایات از سوی تیم ثبات و همگرایی ثبت شده است. تیم های معترض سه روز وقت دارند که شکایات شان را در کمیسیون شکایات ثبت کنند.

مولانا عبدالله گفت:”بنابرآن، باید نتایج ابتدائی و نهایی؛ حاصل ماهیت حقوقی و تخنیکی، مبتنی بر اصل امانت داری، شفافیت، بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون‌ها باشد نه فشار های سیاسی داخلی و خارجی”.

او افزود:”از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی که در جایگاه محکمۀ نظام انتخاباتی کشور قرار دارد؛ تقاضا دارم که با حفظ استقلالیت، بی‌طرفی و رعایت قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های نافذ؛ در جداسازی آرای پاک از ناپاک اجراآت منصفانه و عادلانه نمایند تا سلامت نظام مبتنی بر آرای پاک مردم تضمین گردد”.

کمیسیون انتخابات پس از نزدیک به سه ماه تاخیر، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به روز یکشنبه (اول جدی) اعلام کرد. بر اساس این نتایج، محمداشرف غنی با کسب ۵۰٫۶۴ درصد آراء پیشتاز است و داکتر عبدالله نیز با کسب ۳۹٫۵۲ درصد آراء در جایگاه دوم قرار دارد.

ساعاتی پس از اعلام نتایج ابتدایی، تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله اعلام کرد که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد. شماری  دیگر از ستادهای انتخاباتی نیز نتایج ابتدایی پر از تقلب و جانبدارانه خوانده‌اند.

اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد که با بی‌طرفی و شفافیت کامل نتایج را اعلام کرده و تیم‌های انتخاباتی معترض می‌توانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت کنند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی یک روز پس از آغاز روند درج شکایات، اعلام کرد که نزدیک به ۵ هزار شکایات را درج کرده که چهار هزار شکایات از سوی تیم ثبات و همگرایی ثبت شده است. تیم های معترض سه روز وقت دارند که شکایات شان را در کمیسیون شکایات ثبت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.