- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت قندوز اعلام شد

به گزارش رها، کمسیون مستقل انتخابات را به شرح زیر اعلام کرد.

 

عبدالرئوف ابراهیمی،

کمال صافی،

شاه خان شیرزاد،

محمدالدین همدرد،

محمدالله بتاش،

حاجی محمد عمر خان،

فضل کریم ایماق،

نیلوفر جلالی کوفی

فاطمه عزیز

افراد فوق بر اساس نتایج ابتدایی از این ولایت به پارلمان راه یافته اند.