- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نبی مصداق بر اثر ابتلا به کرونا در گذشت

نبی مصداق در سال ۱۳۲۵ خورشیدی در ولسوالی جاجی ولایت پکتیا زاده شده بود و در رشته‌ی “انسان‌شناسی” از پوهنتون ساسکس بریتانیا سند دکتری داشت.

دکتر مصداق یکی از روزنامه‌نگاران برجسته‌ی کشور بود که با رسانه‌های معتبر – بی‌بی‌سی و صدای آمریکا – کار کرده و از خود آثاری نیز به‌جا مانده‌است.