- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ناتو: فروپاشی رهبری سیاسی و نظامی افغانستان سبب پیروزی طالبان شد

 دبیرکل ناتو تاکید کرد، تصرف افغانستان توسط جنبش طالبان ناشی از فروپاشی رهبری سیاسی و نظامی این کشور بود.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به روزنامه نیویورک تایمز گفت: آنچه ما مشاهده کردیم فروپاشی رهبری سیاسی و نظامی بود که منجر به فروپاشی کل تدابیر دفاعی در برابر طالبان شد.

وی تاکید کرد: تجزیه و تحلیل‌های متعددی برای بررسی اینکه آیا خروج آمریکا و متحدانش از افغانستان باعث سقوط دولت کابل شده است یا خیر، انجام خواهد شد.

استولتنبرگ گفت: تمرکز اصلی من بر این موضوع است که چطور می‌توانیم دستاوردهایی را که در مبارزه با تروریسم به دست آوردیم، حفظ کنیم و چطور می‌توانیم مردم را از افغانستان خارج کنیم.

طالبان ۱۵ اوت وارد کابل شد، به هفته‌ها هجوم پایان داد و منجر به سقوط دولت تحت رهبری آمریکا شد.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخت شده بود، استعفا داد و کشورش را به مقصد امارات ترک کرد. به قدرت رسیدن طالبان هزاران افغان را وادار کرده تا درصدد فرار از کشور به خاطر ترس از اقدامات تلافی‌جویان این شبه‌نظامیان برآیند.