- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ناتو از تمام سیاسیون افغانستان خواست ثبات سیاسی را برهم نزنند!

ناتو در بیانیه ی از قول ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در تاریخ شش حوت از تمام بازیگران سیاسی افغانستان خواست تا از برداشتن هر گامی که منجر به ایجاد تنش و به هم زدن ثبات سیاسی شود، خودداری کنند.

در گزارش به نقل از ینس استولتنبرگ آمده است: “ما می بینیم که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ سپتامبر توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده است و من عزم مردم افغانستان را که در انتخابات از حق رأی دموکراتیک خود استفاده کرده اند، تقدیر می کنم و به نیروهای امنیتی افغانستان که به صورت حرفه ای و با شجاعت برای حفظ رای، خدمت نموده اند ادای احترام می کنم.”

ینس همچنان خاطرنشان نمود هرگونه نگرانی در مورد پروسه انتخابات باید از مجرای قانون و بر اساس قانون اساسی حل شود.

استولتنبرگ از تمام سیاستمداران افغان خواست از ایجاد تنش و برهم زدن ثبات سیاسی خودداری کنند.

ینس می گوید: “من از تمام افغان ها می خواهم تا وحدت ملی شان را در حمایت از پروسه صلح نشان دهند. این زمانی است که تمام قوای مسئول سیاسی باید در گفتگو شرکت کنند و برای پروسه صلح متحد شوند که برای تمام افغان ها اولویت است.”

در پایان بیانیه آمده است ناتو به ثبات و امنیت درازمدت در افغانستان کاملا متعهد است. ناتو به کمک های مالی و آموزشی اش به نیروهای افغان ادامه خواهد داد تا آنها با تروریزم مبارزه کنند و شرایط صلح را فراهم سازند.