- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مکرون: از تاجیکستان در برابر خطرات احتمالی طالبان دفاع می کنم

 امانویل مکرون؛ رییس جمهور فرانسه و امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان در پاریس ملاقات و در مورد مسایل افغانستان گفتگو کردند.

آقای مکرون قبل از آغاز گفتگو به خبرنگاران گفت: «ما با رییس جمهور در مورد مساعدت فرانسه به تاجیکستان برای ثبات اوضاع (در افغانستان) صحبت خواهیم کرد.»

آقای مکرون تعهد کرد کشورش دولت تاجیکستان را در مقابل خطرات احتمالی از جانب طالبان در افغانستان کمک خواهد کرد.

دعوت فرانسه از آقای رحمان در کاخ الیزه در پاریس نشانه مهمی است که فرانسه معتقد است کشورهای منطقه می‌توانند در بحران افغانستان نقش ایفا کنند.

تاجیکستان که بیش از۱۳۵۷ کیلومتر مرز با افغانستان دارد بار نگرانی خود را در مورد جنگ و ناامنی در افغانستان و گسترش و نفوذ دهشت افگنان از این کشور به تاجیکستان ابراز کرده است.

در حال حاضر فرانسه و تاجیکستان دو کشوری اند که مخالفت شدید خود را علیه دولت طالبان به وضاحت اعلام کرده‌اند و از سویی هم با رهبران جبهه مقاومت ضد طالبان تحت رهبری احمد مسعود؛ فرزند احمد شاه رابطه نزدیک دارند.

اخیرا روابط طالبان و تاجیکستان دچار تنش شده و حتی در مورد درگیری دو طرف نگرانی‌هایی مطرح شده بود.