- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مهاجر افغان در آلمان به جرم تجاوز به کودکی عراقی به ۲۸ ماه زندان محکوم شد

این مهاجر ۲۲ ساله افغان ابتدا اتهام وارده را رد کرد، اما پس از آزمایش دی ان ای مشخص گردید که با کودک چهارساله عراقی رابطه جنسی برقرار کرده است.

براساس گفته های این دادگاه آلمان، این جوان مهاجر یک کودک چهارساله عراقی را در توالت یک کمپ مهاجرین در بوسدت آلمان مجبور به برقراری رابطه جنسی دهانی کرده بود.

این جوان در ابتدا مدعی شده بود که به کودک عراقی در استفاده از توالت کمک کرده است، اما پس از آزمایش های دی ان ای مشخص گردید که وی گناهکار است.

همدست این جوان نیز بدلیل نبود اسناد کافی تبرئه گردید.

برادر هشت ساله کودک عراقی مدعی شده بود که این جوان با چاقو او را تهدید کرده بود که به کسی در این باره چیزی نگوید.