- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ملا برادر به قندهار رسیده است

سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر از ورود معاون سیاسی این گروه به کندهار خبر داد.

محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز گذشته در تویترش از رسیدن ملا برادر معاون سیاسی این گروه به کندهار خبر داد.

او در تویترش نوشت: «ظهر امروز به سر پرستی محترم ملا برادر اخند معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان یک هیئت بلند پایه امارت اسلامی به کشور عزیز خویش رسیدند و در میدان هوایی کندهار پایین شدند.»