- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مفتی لواط کننده پاکستانی و از حامیان جهاد در افغانستان دستگیر شد

براساس تصاویر نشر شده وی در فضای مجازی ثابت شده است او با طلبه های مدرسه رابطه جنسی برقرار می‌کرده است.

مفتی عزیزالرحمان از مدرسین جامعه منظور اسلامیه شهر لاهور پاکستان و از حامیان مولانا فضل‌الرحمان است.

این شخص همانند مولانا فضل الرحمان یکی از حامیان اعلام جنگ و جهاد در افغانستان محسوب می شود.

مجازات این مفتی از سوی پاکستان می تواند گام موثری در جلوگیری از فتاوای مغرضانه در افغانستان شود.