- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

“روابط ایران و افغانستان تنها باید میان حکومت ها باشد، نه با گروه های غیر حکومتی”

آقای غنی در این گفتگو تاکید کرد که روابط با گروه های غیرحکومتی در مغایرت با صلح و ثبات افغانستان و منطقه می باشد و در گام اول، باید این مسئله میان دو کشور روشن گردد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و داکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان مکالمه تلفونی که با یکدیگر داشتند ضمن صحبت درباره موارد فوق در رابطه با حسن نیت در همکاری های افغانستان و ایران و مشکلات کشورهای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آقای روحانی در این گفتگو خواهان آغاز گفتگوها در زمینه مدیریت آب ها و قرارداد همکاری های استراتژیک میان دو کشور شد.

آقای غنی نیز در پاسخ گفت که افغانستان بر اساس بسته شش ماده ای قرارداد همکاری ها میان افغانستان و ایران آماده هر گونه گفتگو است.

وی اما گفت که ابتدا باید مشکلات امنیتی نواحی مرزی غرب کشور مرفوع گردد.

آقای غنی در پایان افزود که ایران و افغانستان دو کشور برادر و همسایه اند و وی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان تلاش می کند روابط دو کشور را گسترش دهد.