- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مسعود از قطعنامه علمای افغانستان برای قطع جنگ استقبال کرد

آقای احمد مسعود در حالی از قطعنامه علمای افغانستان برای قطع فوری جنگ استقبال می کند که براساس گزارش ها درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و نیروهای طالبان بشدت افزایش یافته است.

هر دو طرف در اعلامیه هایشان ادعای پیروزی و شکست طرف مقابل می کنند اما به دلیل نبود گزارشگری مستقل تایید و یا عدم تایید گفته های طرفین بسیار سخت است.

آقای مسعود در پیامش آورده است که “جبهه مقاومت ملی افغانستان از اکثریت مواد قطعنامه “علمای افغانستان” که به تاریخ ۱۴ سنبله سال جاری در کابل به منظور “قطع فوری جنگ” صادر گردیده استقبال نموده و مسرت دارد که علما و روحانیون  کرام کشور در مورد وضعیت جاری بی تفاوت باقی نمانده بلکه در جهت برقراری صلح و امنیت تلاش می کنند. جبهه مقاومت ملی موارد ذیل را به منظور انعقاد مراتب مشروع و معقول متذکره در اعلامیه مزبور و تسهیل مقتضیات صلح و امنیت سراسری در کشور پیشنهاد مینماید:

جبهه مقاومت ملی در اصول موافق به حل مشکلات جاری و قطع فوری جنگ و ادامه روند مذاکرات می باشد و امیدوار است که گروه طالبان به این خواست علمای کرام لبیک گفته و گام های عملی بردارد. جبهه مقاومت ملی حاضر است که بخاطر رسیدن به صلح پایدار، در صورتی که گروه طالبان به حملات و تحرکات نظامی خود در پنجشیر و اندراب پایان دهد، جنگ را فوراً متوقف نموده و امیدوار است که با علماء و مصلحین در یک گردهمایی بزرگ به گونه همه جانبه گفتگوها را ادامه بدهد.

جبهه مقاومت ملی از فراخوان علمای کرام برای رفع تعزیرات وضع شده بر پنجشیر کاملاً حمایت مینماید و امیدوار است که گروه طالبان این مطالبه اسلامی و بشردوستانه را جدی گرفته و عملی نماید.

مردم افغانستان با اکثریت قاطع مسلمان اند و مجاهدت ها و فداکاری های مردم پنجشیر، اندراب، پروان، کاپیسا و دیگر ولایات و مناطق افغانستان در طول چهل سال اخیر بخاطر استقرار نظام واقعی اسلامی و خدمتگذار اظهر من الشمس میباشد. بناً هیچ دلیل شرعی، انسانی و یا منطقی وجود ندارد که گروه طالبان که ادعای مجاهدت بخاطر استقرار نظام اسلامی را دارد بالای پنجشیر، اندراب، پروان، کاپیسا و یا مناطق دیگری از کشور که در آنجا اعلای کلمه الله جاری میباشد، آذان محمدی روزانه از تمام مساجد به جهر اعلام میگردد، و مردم در اجرای فرایض و مناسک و شئون دینی خود قائم و دائم اند تعرض نماید. جبهه مقاومت ملی پیشنهاد می نماید که طالبان حملات و تحرکات نظامی خود را به پنجشیر، اندراب، پروان و کاپیسا توقف دهد و نیروهای خود را از پنجشیر و اندراب بیرون نماید. باالمقابل، جبهه مقاومت ملی به نیرو های خود هدایت خواهد داد تا از تحرکات نظامی خودداری  نمایند.

جبهه مقاومت ملی اعلام میدارد که تعرض گروه طالبان بالای مناطقی که مردمان آن بنابر سوابق طالبان به حاکمیت شان اعتماد ندارند خلاف شرع میباشد. جبهه مقاومت ملی مطابق به اصول دینی و اخلاقی متعهد به حل صلح آمیز اختلافات با طالبان میباشد و مطمئن است که در مورد نظام آینده کشور میتواند با طالبان و متباقی اصناف و گروه های که از مردم افغانستان در شئون مختلف زندگی نمایندگی می کنند از راه گفتگوی مسالمت آمیز به تفاهماتی برسد که تمام گروه ها و اقشار کشور در آیینه آن خویش را دریابند و در امر استقرار و اعتلای آن ذینفع و متعهد باشند.”