اجتماعی

مرکزی برای تامین امنیت و حمایت از خبرنگاران در وزارت داخله تاسیس شد

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله در خبرنامه ای نوشته است که این وزارت به منظور حمایت از خبرنگاران و رسانه های کشور و در راستای تلاش برای تامین امنیت برای آنها، مرکزی را با نام «مرکز هماهنگی» در این وزارت ایجاد کرده است.

عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله در نشستی که به همین منظور در وزارت داخله تدویر شده بود، ضمن حمایت از خبرنگاران، گفت وزارت امور داخله جهت حمایت و بهبود مصونیت خبرنگاران و براساس طرز العمل تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها، این مرکز را ایجاد کرده است.

دفتر مطبوعاتی وزارت داخله می افزاید اهداف این کمیته و مرکز هماهنگی، حصول اطمینان از تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران، حصول اطمینان از رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها، پیگیری عاملین فشار، تهدید و خشونت علیه رسانه ها و خبرنگاران وسپردن آنها به پنجه قانون و ایجاد زمینه کاری مصون برای خبرنگاران و رسانه ها می باشد.

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله تصریح کرد که مسئولین ارتباطات عامه وزارت امور داخله مکلف اند که جهت حمایت از خبرنگاران، زمینه دسترسی به اطلاعات و معلومات را برای خبرنگاران در چارچوب قانون فراهم ساخته و مسئولین رسانه های دولتی و غیر دولتی نیز در جریان برنامه های نشراتی، منافع ملی کشور را مد نظر داشته باشند.

در همین حال، مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به نقش آزادی رسانه ها اشاره کرد و گفت که رسانه های آزاد با در نظر داشت منافع ملی برنامه های شان را عیار ساخته و از پخش و نشر برنامه هایی که به منافع ملی صدمه وارد نماید خودداری نمایند.

لازم به ذکر است که طرزالعمل تامین امنیت ومصونیت خبرنگاران به تاسی از احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون مطبوعات یا رسانه های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات و طرزالعمل تاسیس و فعالیت رسانه‌ های همگانی خصوصی، به منظور تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ‌ها و انسجام هماهنگی میان رسانه ‎‌ها و حکومت وضع گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا