• انتشار: 26 آوریل 2016
  • ساعت: 14:15
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 9010
پرینت

مدیریت ترافیک کابل غرق در فساد/ چشم دیدهای یک خبرنگار آزاد

خبرنگاری آزاد که برای گرفتن جواز رانندگی به مدیریت ترافیک شهر کابل رفته است می گوید که در مدیریت ترافیک کابل هر چیزی میچلد (مورد قبول است) غیر از دانستن رانندگی.

سید رشاد هاشمی، فعال مدنی و خبرنگار آزاد می گوید که نه تنها من بلکه همه شهروندان کابلی با این معظل مواجه اند و روزانه ده ها تن برای گرفتن جواز رانندگی تن به فساد می دهند.

آقای هاشمی به خبرگزاری رها گفت که شهروندانی که خواهان گرفتن جواز رانندگی هستند باید بعد از اخذ فورم در صنف های که روزانه دو ساعت است شرکت کنند.

در این صنف ها قواعد و دستورهای رانندگی اموزش داده می شود.

او اما می گوید که “پس از آمدن استاد یا همان مدرس قواعد، بحث های جنگ های داخلی و متهم کردن گروه ها و توهین به همه اشتراک کنندگان فضای این صنف را به سکوت می برد. استاد گاه از این طرف‌ می گوید و گاه از آن  طرف؛ همه را با همان دید توهین آمیز مخاطب قرار می دهد؛ ولی شهروندان سکوت اختیار می کنند و تنها دلیل که آنان را به سکوت وادشته است و لب به سخن و دفاع باز نمی کنند؛ آزمون پس از این دوره ی آموزشی است.”

این شهروند کابلی اضافه می کند که پس از گوش دادن به ان همه حرف های توهین آمیز آنهم از افراد سال خورده ای که آموزگار آغاز و به آمر جواز رانندگۍ ختم میشود، مرحله آزمون فرا می رسد و هر آنکه واسطه داشت و یا پول پرداخت کرد؛ بختش بیشتر است. خیلی با اندک کسی بر می خوری که بدون این دو گزینه (پول و یا واسط) از آزمون موفق بدر شود.

امتحان رانندگی-کامیابی با ۷ هزار افغانی

سید رشاد می گوید که بعد از گذشتاندن آزمون کتبی رانندگی بعد از دو هفته کار به رانندگی در سطح شهر با واسطه نقلیه می رسد. این آزمون هفته ای یک بار از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار می شود.

آقای هاشمی اضافه می کند وقتی برای دادن امتحان به محل مورد نظر می روید با موجی از “کمیشن کاران” مواجه می شوید که با مسئولان مدیریت ترافیک در ارتباط اند.

کمیشن کاران به تکرار گوش زد می کنند؛ “اگر این پول را پرداخت نکنی؛ مبلغ بیشتر از آنرا مجبوری به کرایه رفت و آمد پرداخت کنی .”

علاوه بر این شهروند دیگری می گوید که گپ های کمیشن کاران تا حدود به واقعیت نزدیک است و اگر رشوه را پرداخت نکنی مسئولانی که امتحان می گیرند، با کوچکترین خطا از موتر بیرونت می کند. ولی اگر پول را پرداخت کرده باشی با این مشکل مواجه نمی شوید.

سید رشاد هاشمی می گوید برخی از متقاضیان جواز رانندگی بیشتر از یک ماه را در پی جواز رانندگی بوده ولی نتوانسته است که این جواز را اخذ کند.

این خبرنگار آزاد می گوید، خواستم نظر مدیر و یا سایر مسئولان مدیریت ترافیک کابل را بگیرم ولی حاضر به پاسخگویی نشدند و در برخی از موارد توهین و تحقییر نیز کردند.

فساد اداری نه تنها در ریاست ترافیک، بلکه در اکثر اداره های دولتی کشور وجود دارد و این عامل شوم باعث شده است که در رده بندی جدید سازمان های بین المللی سومین کشور فاسد جهان قرار بگیریم.

سران حکومت وحدت ملی همواره قول مبارزه با فساد اداری را داده اند ولی تاکنون اقدام مشخصی صورت نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.