- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

محل برگزاری دور دوم مذاکرات به زودی مشخص می شود

معصوم ستانکزی، رییس هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، گفت محل برگزاری دور دوم گفت‌وگوهای صلح، به زودی مشخص خواهد شد.

آقای ستانکزی، این سخنان را روز چهارشنبه (۲۶ قوس)، در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی بیان کرد.

آقای ستانکزی، گفت: «در اوایل طرف مقابل فکر می‌کرد که هیئت گفت‌وگو‌کننده‌ی دولت افغانستان، از گروه‌های مختلف نمایندگی نمی‌کند، اما ما ثابت کردیم که از فرد و گروهی خاصی نمایندگی نمی‌کنیم، بل‌که از کلیت جمهوری اسلامی افغانستان و از تمام اقشار جامعه‌ نمایندگی می‌کنیم.»

به گفته‌ی او، خواست‌ها و انتظارات برای دو طرف حساس و حیاتی بود، تعیین اصول گفت‌وگوها بسیار دشوار بود و به همین دلیل زمان‌گیر شد.

آقای ستانکزی گفت: «قرار است وارد مرحله‌ی بسیار حساس و حیاتی شویم. لازم بود تا جمعاً به کشور برگردیم و در این باره مشوره کنیم.»

این در حالی است که گفت‌وگوهای صلح میان هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان، با ۲۰ روز وقفه رو‌به‌رو شده است. هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دو طرف، پس از حدود سه ماه، چندی پیش روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوها به توافق رسیدند.

به دنبال توافق روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوها، هیئت‌های کاری دو طرف ایجاد شد تا در مورد برنامه‌ی اصلی گفت‌وگوها صحبت کنند.

قرار است دور بعدی گفت‌وگوهای صلح، در شانزدهم جدی برگزار شود.