- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مجلس تفاهم بازگشت میان وزارت مهاجرین با سویدن را رد کرد

براساس ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان “تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن” از صلاحیت شورای ملی این کشور است.

نمایندگان در جلسه امروز چهارشنبه خود، این یادداشت را مخالف قانون اساسی کشور و کنوانسیون های بین المللی عنوان کردند.

عبدالقیوم سجادی، نماینده ولایت غزنی و عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس درباره این یادداشت تفاهم‌نامه گفت این یادداشت از یک طرف مغایر با معاهدات و کنوانسیون مهاجرت است و از طرف دیگر منافع ملی کشور را تامین نمی‌کند.

او افزود که نام این سند “یادداشت تفاهم‌نامه میان افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری درعرصه مهاجرت” گذاشته شده، ولی الزام‌های حقوقی آن فراتر از یک یادداشت تفاهم‌نامه است.

به گفته او اگر این سند توسط حکومت امضا شود، الزام‌های جدی در راستای اجرای آن بر دوش حکومت خواهد شد.

او با انتقاد از عمل‌کرد دولت در این زمینه گفت در این سند به جای اینکه به بازگشت داوطلبانه مهاجرین تاکید شود به اخراج اجباری آنان بیشتر تاکید شده‌است.

آقای سجادی توضیح داد که در بخشی از این سند آمده است که برای حفظ یکپارچگی خانواده‌ها افرادی که پذیرفته نشده‌اند همراه با سایر افراد خانواده که پذیرفته شده‌اند، مجبور به ترک سوید هستند.

او این ماده را مخالف کنوانسیون‌های بین المللی خواند و گفت باید قضیه عکس آن می‌بود. در صورتیکه درخواست پناهندگی شماری از اعضای خانواده پذیرفته شده بود، باید بقیه افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود، می‌توانستند در سویدن بمانند.

این سند قبلا از سوی معاون وزارت خارجه افغانستان امضا شده و برای تایید و یا رد به مجلس ارسال شده بود.