- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مجلس بودجه ملی سال مالی ۹۶ را رد کرد

در جلسه علنی امروز چهارشنبه، نمایندگان موضوع بودجه ملی را مورد بحث قرار دادند و به دلیل انچه که آنان نامتوازن خواندند، رد کرد.
پیش از این نیز مجلس نمایندگان به سران دولت هشدار داده بود که اگر نامزد وزیران جدید به جای وزیران رد صلاحیت شده معرفی نکند، بودجه را رد خواهد کرد.
این در حالیست که حکومت تصمیم مجلس در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را برای تفسیر به دادگاه عالی سپرده است و تا کنون نظر نهایی دادگاه عالی در این رابطه اعلام نشده است.
گفتنی است که بودجه ملی سال آینده کشور ۴۶۶ میلیارد افغانی است که شامل ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ ای می شود.
طرح پیشنهادی بودجه مالی سال ۱۳۹۶ که نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است، پیشتر از سوی مجلس سنای کشور مورد تایید قرار گرفت.
بنا بر معلومات وزارت مالیه، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنیت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
آقای حکیمی گفته بود که به شکل بی ‌سابقه، در بودجه توسعه‌ای این کشور ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.