- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مارشال دوستم به انتصاب والی تازه فاریاب اعتراض کرد

 لحظاتی قبل مارشال عبدالرشید دوستم طی تماس تلفنی در یک همایش بزرگ مردمی به خاطر تقرر والی جدید فاریاب؛ حمایتش را از مردم و فعالیت های بی‌سابقه‌ی نقیب الله فایق والی اسبق فاریاب اعلام نمود و از تصمیم حکومت مرکزی برای تقرر والی جدید این ولایت اظهار بی‌خبری نمود.

وی با شعارهای گوناگونی چون: «ما اجازه نمی دهیم محمد داوود لغمانی والی جدید فاریاب معرفی شود. ما در برابر بی عدالتی های حکومت ایستادگی می نمایم و من از رتبه مارشالی میگذرم اما از حق وحقوق مردم نمی گذرم» مردم را به همایش بزرگ اعتراضی و مردمی دعوت نمود.

این درحالیست، که صبح امروز ارگانهای محلی محمد داود را به حیث والی جدید ولایت فاریاب گماشته است.

اما تا به حال حکومت مرکزی و ارگانهای محلی در رابطه به واکنشهای مردمی این ولایت ابراز نظر نکرده اند.