- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

لوی سارنوالی: به ۶۰۰ قضیه در سال گذشته شمسی رسیدگی شده است

لوی سارنوالی افغانستان از رسیدگی به ۶۰۰ قضیۀ جنایی در بخش نظامی خبر داده است.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی ناوقت روز گذشته  گفت به این قضایا در سه ماه آخر سال گذشتۀ شمسی رسیدگی شده است.

این ۶۰۰ قضیه که در سراسر افغانستان اتفاق افتاده و مورد ثبت و رسیدگی قرار گرفته شامل قتل، سرقت، جرایم اخلاقی، مواد مخدر، جرایم ترافیکی، مواردی از فساد اداری و سایر مواردی که در قوانین افغانستان جرم پیش‌ بینی شده می باشد.