- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

قیمت خرید و فروش برخی از ارزها در بازار کابل/۲۵ عقرب