- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

فرهاد دریا از دوستم خواست کودک ربوده شده در بلخ را نجات دهد

فرهاد دریا، آواز خوان مشهور کشور، در پیامی در صفحهٔ کابری فیسبوکش خطاب به عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفته‌است عبدالرووف، کودک خردسالی را که چند ماه می‌شود در چنگ ربایندگان است، نجات دهید.

آقای دریا می‌گوید کودک به گروگان گرفته شده در مزار – در مغاره‌های توره بوره هم می‌بود، تا کنون باید پیدا و رها می شد.

او می‌گوید جناب رییس جمهور، برای مسولین امنیتی دو هفته وقت داد تا این کودک معصوم و مظلوم را از چنگ آدم‌ربایان آزاد کنند. اما از آن زمان، زمان‌ها گذشت و هنوز هم آغوش مادر این کودک خالیست.

وی می‌افزاید: « من به نمایندگی از خانواده‌ی عبدالروف خردسال و به نیابت از مردمی که نگران جان این کودک و چشم در راه تامین عدالت اند، در کمال برادری از شما خواهش می‌کنم، اگر از دست دیگران کاری ساخته نشد، شما کاری کنید.»

به گفتهٔ آقای دریا، مردم می‌گویند، “مارشال دوستم یک شِنگِ کاکه‌گی دارد!” مردم راست می‌گویند. شما این کودک را به آغوش خانواده‌اش برگردانید.

عبدالرووف کودک نه ساله‌ای که تقریبا سه ماه قبل از سوی افراد ناشناس در مزار گروه گان گرفته‌ شده‌ و تاکنون دولت موفق به رهایی او نشده‌است.